Комунальне некомерційне підприємство "Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради"

Новини

Про нас

Комунальне некомерційне підприємство "Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради" є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним неприбутковим підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (в умовах стаціонару) та медичної реабілітації будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Головною метою діяльності Лікарні є надання необхідної кваліфікованої консультативної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню.

Основними напрямками діяльності Лікарні є:

 • надання в повному обсязі стаціонарної і консультативної медичної допомоги населенню на території обслуговування;
 • своєчасне та якісне проведення лікування хворих з використанням комплексу необхідних і доступних методів діагностики та лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні лікування;
 • взаємодія із закладами охорони здоров’я області;
 • своєчасне використання нових методів у лікувально-діагностичному процесі;
 • зайняття медичною практикою;
 • надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;
 • надання медичних послуг на підставі ліцензії на медичну практику;
 • інші види діяльності згідно із законодавством.

Історія становлення

Гайсинська центральна районна лікарня є спадкоємницею медичних закладів, які були засновані наприкінці Х1Х та на початку ХХ століття. Зокрема це амбулаторія для лікування хворих на туберкульоз (1897 р.), відділення для лікування терапевтичних хворих (1900 р.), земська лікарня на 40 ліжок (1903 р.), відділення для лікування інфекційних хворих (1910 р.). В 1899 році в Гайсині налічувалось 1210 будинків, серед яких 15 кам'яних і 1195 дерев'яних, місту належало 2500 дес. Голова Подільського єпархіального історико-статистичного комітету Є. Сіцінський відмічав, що умови в місті в цілому незадовільні, місто перенаселене, двори не утримуються в чистоті, а це сприяє різним інфекційним захворюванням, в 1865 році, в Гайсині вибухнула епідемія холери - від неї померло 150 чоловік. Хвороба знову повернулась в 1893 році. Цьому сприяв недостатній розвиток медицини в першій, половині ХІХ ст. В місті була повітова лікарня на 10 ліжок, на 10529 жителів - один лікар, в Гайсинській лікарні було два лікаря.

В 1912 році в Гайсині починає діяти земство. Значну увагу повітова земська управа приділяла розвитку охорони здоров'я. На її кошти збудована аптека, утримувався один вільно практикуючий лікар і п'ять фельдшерів. До 1917 року в селах району були відкриті і працювали приватна лікарня на 10 ліжок в с. Гранові (з 1900 р.), яку обслуговували двоє фельдшерів, а також чотири фельдшерських пункти в наступних селах: Губник (1904 р.), Ярмолинці (1910 р.), Степашки (1916р.), Зятківці (1917 р.). До 1917 року в м. Гайсині, крім вищеназваних закладів, функціонували також приватна єврейська лікарня на 6 ліжок (з 1907 р.), фавозний (1912) та трахоматозний (1915) дитячі будинки, приватна, а пізніше земська аптека (1913 р.), яка в ті часи була єдиною в Південно-Західному регіоні. В селах району були відкриті і працювали приватна лікарня на 10 ліжок в с. Гранові (з 1900 р.), яку обслуговували двоє фельдшерів, а також чотири фельдшерських пункти в наступних селах: Губник (1904 р.), Ярмолинці (1910 р.), Степашки (1916 р.), Зятківці (1917 р.). В цілому в усіх закладах медичну допомогу надавали 4 лікарі та 20 середніх медичних працівників.

Із встановленням Радянської влади з червня 1920 року на Гайсинщині здійснюються заходи щодо вдосконалення організації надання медичної допомоги населенню району. Усі медичні заклади націоналізовані, в приміщенні колишньої земської лікарні розпочала роботу Гайсинська районна лікарня. В 1921 р. відкрито венерологічний диспансер, в 1922 р. – лікувальний корпус протитуберкульозного диспансеру. З 1924 року розпочинає працювати будинок дитини на 30 дітей, на базі якого функціонують дитяча консультація та молочна кухня. Поступово відбувається збільшення структурних підрозділів районної лікарні та розширення мережі лікувальних закладів в районі. Напередодні Великої Вітчизняної війни в Гайсинській районні лікарні були розгорнуті та функціонували наступні відділення: хірургічне, пологове, гінекологічне, терапевтичне, інфекційне. Крім того медична допомога населенню району надавалась жіночою та дитячою консультаціями, туберкульозним та венерологічним диспансерами, трахоматозним та фавозним дитячими будинками, 4 дільничними лікарнями, 3 лікарськими амбулаторіями, 12 фельдшерськими пунктами. В медичних закладах району працювало 42 лікаря та 72 середніх медичних працівники.

Під час німецько-фашистської окупації служби охорони здоров'я як такої не було, лише після звільнення в березні 1944 року міста та району від загарбників розпочалося її відновлення. Були відновлені і розпочали роботу Гайсинська районна лікарня з поліклінічним відділенням, туберкульозний та венерологічний диспансери, трахоматозний та фавозний дитячий будинки, жіноча та дитяча консультація, а також Гранівська лікарня, 3 лікарських амбулаторії, 12 фельдшерських пунктів. В жовтні 1953 року відкрита і розпочала свою роботу як окремий заклад Гайсинська дитяча лікарня. 1946 – 1966 роки були роками бурхливого розвитку охорони здоров'я на території району. За цей час введені в експлуатацію корпуса центральної районної лікарні (1957 р., 1964 р.), відкрито 7 дільничних лікарень, 38 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів, 15 колгоспних пологових будинки, 5 оздоровчих пунктів. В 1966 році в районі функціонує 12 лікарень, які обслуговує персонал у складі 81 лікаря, 301 середнього медичного працівника, 305 осіб молодшого та технічного персоналу. В лікарняних закладах міста було розгорнуто 375 стаціонарних ліжок, в сільських лікарнях – 185. Стрімко зріс парк санітарного автотранспорту, якщо в 1959 році в лікарняних закладах була лише одна санітарна автомашина, то в 1966 році їх уже нараховувалось 12. Найбільш плідним в розвитку охорони здоров'я району був послідуючий період. В цей час побудовані та введені в експлуатацію новий корпус центральної районної лікарні на 400 ліжок (1978 р.), поліклінічного відділення центральної районної лікарні на 375 відвідувань в зміну (1978 р.), харчоблоку (1976 р.), інфекційного (1993 р.) та паталогоанатомічного (1986 р.) відділень ЦРЛ, архівного приміщення (1989 р.), нові корпуса педіатричного та поліклінічного (1981 р.) відділень дитячої лікарні та шкірно-венерологічного диспансеру. Розширюється та оновлюється мережа сільських лікувально-профілактичних закладів. Зокрема вводяться в експлуатацію нові корпуси лікарень в наступних селах: Кіблич (1967р.), Зятківці (1969р.), Гранів (1987 р.), Краснопілка (1987р.), Губник (1990 р.), Носівці (1990 р.), Ярмолинці (1995 р.). Відкривається Кунківська сільська амбулаторія (1995 р.), побудовані нові приміщення ряду фельдшерсько-акушерських пунктів. Здійснюється великий об'єм роботи щодо газифікації ЦРЛ (1989 – 1996 рр.), дитячої лікарні (1996 р.) та інших лікувально-профілактичних закладів.

Досить суттєві зміни в розбудові системи охорони здоров'я району, оновлення її матеріально-технічної бази, будівництва приміщень лікувальних закладів відбулися в період, коли здоровоохорону очолював головний лікар району Слободянюк Віталій Іванович (з 1972 по 1995 р.). Розбудова дитячої лікарні, її оновлення та розширення відбулися під керівництвом головного лікаря Горбачука Михайла Леонтійовича (період з 1958 по 1998 рр., протягом якого введено в експлуатацію основний стаціонарний корпус (1964 р.), корпус поліклінічного відділення (1981 р.), здійснено газифікацію закладу та ін.). В 2010 році мережа системи охорони здоров’я району складалася з 50 лікувально-профілактичних закладів (центральна районна лікарня, дитяча лікарня, 9 сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 1 сільська лікарська амбулаторія, 24 фельдшерсько-акушерських та 14 фельдшерських пунктів.

В Гайсинській центральній районній лікарні, стаціонарний фонд якої складає 280 ліжок з 15 профілів, функціонують травматологічне, терапевтичне, кардіологічне, хірургічне, пологово-гінекологічне, неврологічне, інфекційне стаціонарні відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, а також поліклінічне, рентгенологічне, приймальне, фізіотерапевтичне, стоматологічне, зубопротезне, трансфузіологічне, паталогоанатомічне відділення, жіноча консультація, клінічна лабораторія, відділення швидкої медичної допомоги, кабінет функціональної діагностики та інші структурні підрозділи. В Гайсинській дитячій лікарні, стаціонарний фонд якої складає 60 ліжок, функціонують інфекційне та педіатричне стаціонарні відділення, а також поліклінічне відділення потужністю 150 відвідувань в зміну, молочна кухня.

Газифіковані центральна районна лікарня, дитяча лікарня, газифіковане та електрифіковане опалення у 80% сільських амбулаторій, у 64% фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів. В лікувально-профілактичних закладах району медичну допомогу надають 158 лікарів та 551 особа середнього медичного персоналу.

Статут

Статут Комунального некомерційного підприємства "Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради" (нова редакція).

Структурні підрозділи Гайсинської ЦРЛ

Гайсинська центральна районна лікарня:

    1.1 Адміністрація ЦРЛ

    1.2 Інформаційно-аналітичний відділ

    1.3 Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги

    1.4 Терапевтичне відділення

    1.5 Травматологічне відділення

    1.6 Хірургічне відділення

    1.7 Акушерсько-гінекологічне відділення

    1.8 Неврологічне відділення

    1.9 Інфекційне відділення

    1.10 Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії

    1.11 Поліклінічне відділення

    1.12 Жіноча консультація

    1.13 Стоматологічне відділення

    1.14 Зубопротезне відділення

    1.15 Рентгенологічне відділення

    1.16 Клінічна лабораторія

    1.17 Кабінет функціональної діагностики

    1.18 Дитяче поліклінічне відділення

    1.19 Педіатричне  відділення

    1.20 Інші допоміжні і обслуговуючі підрозділи

Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Колцентр (контактні номери)

Апарат управління

Головний лікар

 

(04334) 2-50-59

 

Секретар

 

(04334) 2-50-01

Заступник головного лікаря по медичній частині

 

(04334) 2-50-30

Відділ кадрів

 

(04334) 2-50-17

 

Кабінет медичної інформатики

 

(04334) 2-53-94

Інформаційно-аналітичний відділ

Головна медична сестра

 

(04334) 2-53-37

 

Голова профкому

 

(04334) 2-50-35

 

Червоний Хрест

 

(04334) 2-93-23

 

Бухгалтерія ЦРЛ

 

Головний бухгалтер

 

(04334) 2-50-16

Відділ заробітної плати

 

(04334) 2-51-90

 

Відділення ЦРЛ

 

Жіноча консультація

 

(04334) 2-52-26

 

Завідуюча поліклінічним відділенням

(04334) 2-54-16

 

Зубопротезне

(04334) 2-55-61

 

Інфекційне

 

(04334) 2-54-25

 

Клінічна лабораторія

 

(04334) 2-52-03

 

Гінекологічне

(04334) 2-52-07

 

Пологове

 

(04334) 2-52-96

 

Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги

(04334) 2-53-28

 

 

Протитуберкульозний кабінет

 

(04334) 2-50-67

 

Анестезіології і інтенсивної терапії

(04334) 2-53-76

 

Реєстратура дитячого поліклінічного відділення

 

(04334) 2-55-95

 

Реєстратура поліклінічного відділення

 

(04334) 2-50-20

 

Педіатричне

 

(04334) 2-55-30

 

Стоматологічне

 

(04334) 2-51-38

 

Терапевтичне

 

(04334) 2-54-30

Травматологічне

 

(04334) 2-52-59

 

Хірургічне

 

(04334) 2-54-89

 

Перелік платних послуг

- Оздоровчий масаж,гімнастика,бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров"я дорослого населення.(додаток 1);

-Лабораторні,діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян ,що надаються без направлення лікаря , зокрема із застосуванням телемедицини (додаток 2);

- Страхування лікарів (провізорів)-інрернів у базових закладах та установах охорони здоров"я,якщо ці лікарі (провізори)інтерни закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні)  заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу  в недержавні ЗОЗ (недержавні фармацевтичні заклади,підприємства); повторно проходять інтернатуру ; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі (додаток 3).

Ми в ДержЗакупівліОнлайн
Ми в Прозоро продажі Оренда майна

Зручності для клієнтів

 • Wi-Fi Зона
  Wi-Fi Зона
 • Парковка
  Парковка

Відгуки

Для публікації на сайті введіть ім’я та email
Залишилось символів - 1000

Поставити запитання

З метою забезпечення безпеки на час воєнного положення карта прихована.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 043 342 50 59
 • +38 067 345 16 77
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Пн.-Нд. - Цілодобово.
Сподобалось? Поділіться з друзями
Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
update
update bs_stat set counters = counters+1 where id = 6900145
Купити в один клік
Вiдбiрне